Skupinový tréning pod vedením Eriky Malej

Špecializáciou nášho tréningového centra sú práve tréningy pod dohľadom certifikovaných trénerov. Pre najnáročnejších klientov ponúkame osobné hodiny. Počas tréningu môžete očakávať 100% pozornosť vášho trénera, tréning pripravený na mieru vopred, detailné vysvetlenie techniky cvičenia, odporúčania k regenerácii a možnej prevencii zranení. Každej spolupráci predchádza konzultácia s vami vybraným trénerom, ktorou spoločne preberiete detaily cvičenia spolu s chcenými výsledkami. Sústavným vzdelávaním sa zabezpečujeme odborné vedomosti a nimi aj kvalitu a efektivitu cvičenia.

Pre obľúbencov skupinovych cvičení ponúkame viacero alternatív od veľkých až po súkromne skupinové tréningy. Energia, zábava a skupinová podpora v kombinácii s osobnou starostlivosťou prítomného trénera a zabezpečením technicky správneho cvičenia, ktoré vás privedie k vytúženým výsledkom a odreagovaniu sa.